Ένα από τα πιο κοινά  συστήματα τέντας με βραχίoνες. Μια απλή σχετικά επιλογή για το μπαλκόνι  με δυνατότητα να μπορεί να γίνει πιο βαρέως τύπου η οποία μπορεί να γίνει στήριξη σε μαρκίζα ή σε τοίχο