Τέντες καποτίνες ιδανικές λύσης για την κάλυψη παραθύρων ιδιαίτερα σε ακάλυπτους χώρους αλλά και τέλεια εφαρμογή σε χώρους υποδοχής όπως εισόδους καταστημάτων, ξενοδοχείων.
Κλασσικός και διαχρονικός σχεδιασμός λόγω της καμπυλωτής κατασκευής της.